Hvordan bør man rydde sneen, så man undgår at skade andre?

Med vinter kommer sne, og med sne kommer snerydning. Det er sjældent et sjovt arbejde, men det er noget, der kan forhindre ulykker både omkring hjemmet og arbejdspladsen. Derfor er der også en række regler, der skal overholdes, som denne artikel vil belyse.

Regler for snerydning – hvad siger loven?

Reglerne for snerydning omkring det private hjem lyder på, at fortove, indkørsler og trapper ud til offentlige veje skal være ryddet for sne fra klokken 7 til klokken 22. Det gælder 10 meter frem fra boligens skel. Snerydnings regler kan variere fra by til land, og det er derfor godt at tjekke op på de regler, der er i dit område.

For virksomheder gælder det blandt andet, at der skal være ryddet for sne på parkeringspladser. Dette er ofte et stort arbejde, man ikke kan klare selv, og derfor kan det være en fordel at få hjælp til snerydningen fra et firma, der beskæftiger sig med dette.

Hvilke redskaber kan man bruge til at fjerne sneen med?

Når sneen først er faldet, og temperaturen ligger på frysepunktet, kan det være svært at komme af med sneen igen. Sneen kan nemlig hurtigt blive til is, og is er meget sværere at fjerne end sne. Derfor er det en god idé at have nogle forskellige redskaber til rådighed, så man kan fjerne sneen, inden den bliver for hård.

De fleste mennesker bruger her en skovl, en spade eller en skraber, og nogle vælger derefter at benytte vejsalt. Vær dog opmærksom på, at det ikke er al salt, der kan bruges til vejene, da nogle typer salt forurener miljøet.

Ved større områder kan det være en fordel at anskaffe en god sneplov, der både kan klare sne og is. Det kan eksempelvis være en investering i et firma eller på en fællesvej, hvor sneen ellers ikke bliver fjernet. 

Hvorfor er det vigtigt at følge reglerne for snerydning?

Der er flere grunde til, hvorfor det er vigtigt at følge reglerne for snerydning. For det første, kan det være med til at undgå ulykker, både som bilist, cyklist eller fodgænger. Disse ulykker sker typisk 50-100 gange om året, men kan opstå sjældnere ved hjælp af god snerydning. 

Derudover kan det være med til at beskytte grunden for skader, som senere vil komme til at koste mange penge. Desuden vil du også hænge på regningen, hvis der sker ulykker på din grund på grund af manglende snerydning.

Endelig kan det også give en bøde, hvis politiet kører forbi din grund og vurderer, at det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Så der er altså mange gode grunde til at lære reglerne at kende, skaffe de nødvendige redskaber og følge de regler, som der er lavet for snerydning.